Muzeum Polski
Zapraszamy na wirtualny spacer po zbiorach Muzeum Polski.

Nasze zasoby

Przeglądaj wszystkie zasoby zgromadzone w serwisie Muzeum Polski.

Brak tytułu

Brak opisu

Brak tytułu

Brak opisu

Brak tytułu

Brak opisu

Brak tytułu

Brak opisu
1958 r.

Szpital św. Elżbiety

Widok d. szpitala św. Elżbiety z odbudowaną II kondygnacją i postawioną nową więźbą dachową. W głębi kościół św. Elżbiety.
1958 r.

Szpital św. Elżbiety

Odbudowana II kondygnacja d. szpitala św. Elżbiety wraz z nowo postawioną drewnianą więźbą dachową.
1958 r.

Szpital św. Elżbiety

Fragment stanu fasady głównej szpitala św. Elżbiety w czasie trwającej odbudowy.
1958 r.

Szpital św. Elżbiety

Widok z kościoła św. Elżbiety na odbudowywany budynek d. szpitala św. Elżbiety.
1958 r.

Szpital św. Elżbiety

Zachodnia ściana szpitala św. Elżbiety podczas jego odbudowy, widok z Podwala Grodzkiego. W głębi z prawej widoczny fragment kościoła św. Józefa.
1958 r.

Szpital św. Elżbiety

Odbudowa II kondygnacji północnego skrzydła szpitala św. Elżbiety. U góry widoczny fragment budynku d. redakcji "Danziger Vorposten" a po wojnie znanego jako "Krewetka" od znajdującej się tam restauracji rybnej.
1958 r.

Szpital św. Elżbiety

Odbudowa zrujnowanego podczas wojny, szpitala św. Elżbiety współcześnie będącym Domem Zakonnym Zgromadzenia Księży Pallotynów. Trwają prace odtworzeniowe ścian na II kondygnacji budynku, w głębi kościół św. Elżbiety. Widok pod strony północnej.
1955 r.

Młyn przy Śluzie Kamiennej

Wschodnia ściana młyna, stan przed pracami konserwatorskimi.
1975 r.

Młyn i kanał młyński w zespole Śluzy Kamiennej

Brak opisu
1975 r.

Śluza Kamienna

Śluza Kamienna jeden z elementów fortyfikacji miejskich, regulująca stan wody w Motławie a jednocześnie po jej zamknięciu umożliwiała zalanie terenów na przedpolu utrudniających atak wroga od strony południowej.
1975 r.

Widok z Bastionu Wilk na Śluzę Kamienną i Bastion Żubr

Fortyfikacje południowej części Gdańska, tu w postaci Kamiennej Śluzy wraz z widocznymi dwoma "dziewicami" utrudniającymi przedostanie się wroga poprzez kamienne groble kierujące wody Motławy. Z lewej strony widoczny fragment Bastionu Żubr (Maidloch) w prawo od śluzy widoczny młyn. W tle bloki na Zaroślaku a także na Górze Biskupiej zabudowania d. schroniska młodzieżowego.
1975 r.

Kamienne groble kierujące wody Motławy w stronę Śluzy Kamiennej

Brak opisu
1975 r.

"Dziewice", obronne elementy Śluzy Kamiennej

Brak opisu
1975 r.

Fosa południowych fortyfikacji miejskich

Widok z Bastionu Wilk na fosę i groblę z "dziewicami". Z prawej Bastion Żubr, w tle wzgórza ponad Starymi Szkotami.
1975 r.

Śluza Kamienna

Brak opisu
1975 r.

Mostek kolejowy nad kanałem wód Motławy

Mostek kolejowy nad kanałem regulującym przepływ wód Motławy w zespole Śluzy Kamiennej. W głębi widoczny młyn wodny z II poł. XVII wieku a ponad nim zbiornik gazu dawnej gazowni znajdującej się przy ul. Toruńskiej.
1958 r.

Młyn przy Śluzie Kamiennej

Elewacja zachodnia młyna, po przeprowadzeniu prac konserwatorskich.
1955 r.

Młyn przy Śluzie Kamiennej

Zachodnia ściana młyna, stan przed rozpoczęciem prac konserwatorskich.
1958 r.

Młyn przy Śluzie Kamiennej

Widok ściany południowej i wschodniej młyna, stan po pracach konserwatorskich
1958 r.

Młyn przy Śluzie Kamiennej

Ściana wschodnia młyna, stan po przeprowadzonych pracach konserwatorskich.
1958 r.

Młyn przy Śluzie Kamiennej

Wschodnia i północna ściana młyna, stan po przeprowadzonych pracach konserwatorskich.
1955 r.

Młyn przy Śluzie Kamiennej

Wschodnia i północna ściana młyna, stan przed pracami konserwatorskimi.
1955 r.

Młyn przy Śluzie Kamiennej

Widok na młyn od strony północnej, stan przed rozpoczęciem prac konserwatorskich.
1959 r.

Szatnia i sala gimnastyczna przy SP nr 50

Nowe wcielenie dawnego kościoła. Widoczne główne wejście do szkoły poprzez szatnię znajdująca się w dolnej części b. kościoła. Ponad wejściem widoczne większe okna doświetlające, znajdującą się tamże salę gimnastyczną. Z prawej strony budynek szkolny zbudowany całkowicie od nowa, położony wzdłuż ul. Grobla IV.
1959 r.

Kościół szpitala św. Ducha

Dawny przyszpitalny kościół św. Ducha w nowym i podwyższonym wcieleniu, będzie od teraz służyć jako szatnia i sala gimnastyczna przy Szkole Podstawowej nr 50. Z prawej strony za prezbiterium, widoczny (jeszcze nie odbudowany) budynek dawnego Domu Opieki Szpitala św. Ducha (U Furty 3).
1959 r.

Kościół szpitala św. Ducha

Dawne prezbiterium kościoła św. Ducha
1959 r.

Kościół szpitala św. Ducha

Dach nad salą gimnastyczną SP nr 50 czyli dawną nawą główną d. kościoła już położony. Nad prezbiterium montowany nowy szkielet dachu.
1958 r.

Kościół szpitala św. Ducha

Więźba dachowa nad nawą główną d. kościoła.
1958 r.

Kościół szpitala św. Ducha

Szkielet dachu nad nawą główną d. kościoła Mury nawy głównej już podwyższone , co widać, porównując to z wysokością prezbiterium. Widok od strony południowo-wschodniej.
1958 r.

Kościół szpitala św. Ducha

Z względu na projekt przebudowy d. kościoła na salę gimnastyczną oraz szatnię, oznaczało to dodatkową kondygnację, co przełożyło się o nadbudowę nawy głównej, ponad poziom widocznego w prawej strony prezbiterium. Z lewej budynek SP nr 50 oraz budowany łącznik między szkołą a salą gimnastyczną.

Kościół szpitala św. Ducha

Więźba dachowa nad nawą d. kościoła. Widoczny już zbudowany łącznik między salą gimnastyczną która znajdować się będzie w odbudowanym kościele a nowym budynkiem szkolnym położonym wzdłuż ul. Grobla IV.

Szkoła Podstawowa nr 50

Trwa budowa SP nr 50 przy ul. Grobla IV oraz przebudowa d. kościoła św. Ducha na salę gimnastyczną. Widok od południa.
1958 r.

Kościół szpitala św. Ducha

Sklepienie nad prezbiterium
1958 r.

Kościół szpitala św. Ducha

Fragment północno-wschodniego narożnika dawnego kościoła św. Ducha.
1958 r.

Kościół szpitala św. Ducha

Odbudowa kościoła jako sali gimnastycznej dla SP nr 50.
1958 r.

Kościół szpitala św. Ducha

Trwa odbudowa d. kościoła. Ponad murem widoczna budowany budynek Szkoły Podstawowej nr 50.
1958 r.

Kościół szpitala św. Ducha

Brak opisu

Kościół szpitala św. Ducha

Nawa główna kościoła, widok w kierunku zachodnim.
1955 r.

Kościół szpitala św. Ducha

Południowa ściana kościoła św. Ducha. Nawa główna.
1955 r.

Kościół szpitala św. Ducha

Zachodnia ściana zrujnowanego kościoła.
1931-08.

Okręty szkolne włoskiej Marynarki Wojennej Amerigo Vespucci i Cristoforo Colombo

Fotografia ukazuje dwa włoskie żaglowce szkolące marynarzy na potrzeby włoskiej marynarki wojennej, zacumowane przy nabrzeżu Danziger Waggonfabrik AG (Stocznia Północna). Bliżej widoczny jest SV Amerigo Vespucci (zbudowany 1931), w głębi SV Cristoforo Colombo (zbudowany 1928). Obie jednostki przybyły 26 sierpnia 1931 r. wpierw do portu w Gdyni, skąd następnego dnia, udały się do Gdańska. Jako okręty szkolne będące w władaniu marynarki wojennej, oba były uzbrojone w 4 działa kalibru 70mm oraz 4 ckm-y a na pokład zabierały ok. 370 osób załogi stałej i szkolnej. SV Amerigo Vespucci pływa po dziś dzień jako jednostka szkolna włoskiej Marina Militare, natomiast SV Cristoforo Colombo po wojnie trafił do Związku Sowieckiego w ramach reparacji wojennych i przemianowany na okręt pn Dunaj i po nie do końca znanym wydarzeniu w roku 1959, został wycofany z służby a następnie w roku 1961 zezłomowany.
ok. 1900 r.

Grota w założeniu parkowym Dworu II "Quellbrunn"

Brak opisu
ok. 1900 r.

Jeden z stawów w parku Dworu Quellbrunn

Brak opisu
ok. 1900 r.

Rysunek założenia parkowo-dworskiego, Dworu II Quellbrunn

Brak opisu
ok. 1900 r.

Staw w parku Dworu II Quellbrunn

Brak opisu
ok. 1900 r.

Plan parteru głównego budynku Dworu II Quellbrunn

Brak opisu
ok. 1900 r.

Kamienna ławka w parku Dworu II Quellbrunn

Brak opisu
ok. 1900 r.

Fragment Dworu II Quellbrunn

Brak opisu

Pod arkadami Dworu II Quellbrunn

Brak opisu
ok. 1900 r.

Fragment parku założenia Dworu II Quellbrunn

Brak opisu
ok. 1900 r.

Szkoła Wojenna (Kriegschule)

Brak opisu
ok. 1900 r.

Szkoła Wojenna w Gdańsku

Brak opisu
1904 r.

Ulica Promenade (3 Maja)

Fragment ul. 3 Maja (Promenade). Z lewej widoczny fragment budynku Schutzenhaus (Domu Strzeleckiego Fryderyka Wilhelma), w głębi Szkołę Wojenną.
1904 r.

Szkoła Wojenna w Gdańsku

Brak opisu
ok. 1900 r.

Budynek Królewskiej Rejencji (Nadprezydentury)

Budynek siedziby gdańskiej rejencji (odpowiednik województwa) wybudowany został w roku 1886. Po I Wojnie Światowej pełnił funkcję Senatu Wolnego Miasta Gdańska. W marcu 1945 r. ucierpiał znacznie podczas zdobywania miasta i został rozebrany. Na części działki (zachodnia) wybudowano budynek w którym mieści się Urząd Miasta Gdańska.
ok. 1900 r.

Kamienice przy ul. Długiej.

Od prawej kolejno; fragment nr 36, dalej nr 37, 38 i fragment nr 39.
1904 r.

Tramwaj jadący w stronę Długich Ogrodów

Skrzyżowanie ul. Długiej z Garbary (z lewej) i Tkacką (niewidoczna z prawej). Ponad Brama Długouliczną widoczna Wieża Więzienna i figura św. Jerzego zabijającego smoka nad Dworem Bractwa św. Jerzego.
1904 r.

Ulica Długa

Fragment ul. Długiej widzianej w kierunku zachodnim, na końcu której widoczna jest Złota Brama i dominująca nad nią, Wieża Więzienna. Widoczne kamienice z wykuszami i zdobieniami charakterystycznymi dla lat 80-tych XIX w. Zdjęcie wykonane na wysokości budynku Poczty (niewidoczna z lewej strony) przy skrzyżowaniu z ulicami Pocztową (z lewej) i Lektykarską (po prawej). Widoczne mocno pochylone drzewo, zostało usunięte w początkach lat 30-tych XX wieku.
1872 r.

Kamienice przy ul. Długiej

Kamienice przy ul. Długiej, kolejno od prawej nr 15,16, 17 itd do nr 20 z nieusuniętymi jeszcze przedprożami
ok. 1910 r.

Ulica Długa

Widok ulicy Długiej w kierunku zachodnim.
ok. 1910 r.

Widok na Długą przez Bramę Długouliczną (Złotą)

Brak opisu
1915 r.

Dom Uphagena

Kamienica przy ul. Długiej (Langgasse) nr 12 przebudowana w roku 1775 przez jednego z znakomitszych kupców gdańskich, Johanna Uphagena. Współcześnie obiekt jest placówką muzealną, prezentującej wnętrza dawnych kamienic kupieckich w Gdańsku z zachowaniem trzytraktowej zabudowy czyli kamienicy głównej, skrzydła (łącznika) oraz oficyny. Z prawej strony dom z nr 11, z lewej z nr 13.
1925 r.

Dom Uphagena

Brak opisu
ok. 1910 r.

Północna pierzeja ul. Długiej

Brak opisu
1904 r.

Ul. Długa, widok w kierunku wschodnim.

Brak opisu
1905 r.

Brama Długouliczna (Złota)

Widok na Złotą Bramę w kierunku wschodnim.
ok. 1910 r.

Ulica Oliwska w Nowym Porcie

Widokówka z widokiem na ul. Oliwską, z "upiększającymi" dodatkami. Z lewej widoczny budynek pod nr 64, dalej kościół św. Jadwigi Śląskiej i kamienica z nr 63 na rogu z ul. ks. Góreckiego.
1904 r.

Rybacki składzik na plaży w Siankach (Stogi)

Brak opisu
1905 r.

Pusty Staw

Panowie na rowerze wodnym pływającym po Pustym Stawie. W głębi atrakcje dla dzieci i odpoczywających, pływający zamek i okręty.
ok. 1900 r.

Wypoczynek w kurorcie Westerplatte

Brak opisu
ok. 1910 r.

Pogłębiarka i elewator "Anker"

Prace przy pogłębianiu toru wodnego kanału portowego w Nowym Porcie. Pośrodku widoczny elewator zbożowy zbudowany w 1909 r. przez żydowskiego przedsiębiorcę handlującego zbożem, Simona Ankera W prawo widoczny kościół Wniebowstąpienia. Widok z Westerplatte.
1906 r.

"Pilotówka" i latarnia morska w Nowym Porcie

Czarno-biała wersja pocztówki https://muzeumpolski.pl/resource/2139.html
1906 r.

Latarnia morska w Nowym Porcie

Fragment kanału portowego z widoczną latarnią morską w Nowym Porcie. Z lewej częściowo widoczny niewielki "basen" dla "pilotówek" niewielkich jednostek, wprowadzających statki wpływające do portu.
1905 r.

"Apartamentowce" zachodniej pierzei Dominikswall

Brak opisu
ok. 1930 r.

Most Chlebowy i Ratusz Staromiejski

Widok z ul. Na Piaskach na Most Chlebowy i ratusz Staromiejski przy ul. Korzennej. Z prawej strony fragmencik ul. Wielkie Młyny i budynek destylarni "W. Stremlow".
ok. 1910 r.

ulica Świętojańska i kościół św. Mikołaja

Fragment ul. Świętojańskiej w kierunku ul. Pańskiej. Z lewej strony najbliżej wjazd w ul. Księżą, dalej w ul. Szklary,w prawo w ul. Lawendową.

Informacja dotycząca plików cookies.

Informujemy, iż w celu zapewnienia prawidłowej pracy naszego serwisu oraz dostosowania go do Państwa potrzeb, korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies.

Pliki cookies można kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki.

Dalsze korzystanie z naszego serwisu oznacza, że użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies.

 Zamknij