Muzeum Polski
Zapraszamy na wirtualny spacer po zbiorach Muzeum Polski.

Nasze zasoby

Przeglądaj wszystkie zasoby zgromadzone w serwisie Muzeum Polski.

ok. 1920 r.

Róg ulic Rybińskiego (Schlossgartenstrasse) i Grunwaldzkiej (Zoppoter Chaussee).

Widok od strony oliwskiego parku na główne skrzyżowanie w Oliwie. Z prawej strony widoczny budynek to Szpital św. Łazarza.
ok. 1900 r.

Kościół św. Bartłomieja

Kościół św. Bartłomieja budowany był w latach 1486-1494. Był główną świątynią parafialną Nowego Miasta, od roku 1524 w obrządku luterańskim aż do czasu zakończenia wojny. Do roku 1990 opiekę sprawowali tu jezuici a następnie stał się kościołem ekumenicznym by w roku 1996 stać się konkatedrą grekokatolicką i funkcjonować jako Cerkiew św. Bartłomieja i Opieki Najświętszej Bogurodzicy.
1905 r.

Wieża Bazyliki Mariackiej

Widok na wieżę Bazyliki z ul. Złotników.
ok. 1910 r.

Victioriaschule

Ulica Kładki i Szkoła dla dziewcząt im. Wiktorii, powstała w 1882 r i rozbudowana w roku 1905. Wraz z rozpoczęciem II Wojny Światowej zamieniono pomieszczenia klasowe na główne miejsce gromadzenia aresztowanych Polaków oraz Żydów, mieszkających i przebywających w Gdańsku. Tu odbywały się bestialskie przesłuchania a następnie więźniów przewożono do powstałego właśnie obozu koncentracyjnego Stutthof lub po wojennych wyrokach sądowych, wywożono i rozstrzeliwano. Po wojnie w budynku mieściły się wydziały Biologii Uniwersytetu Gdańskiego. Widok w kierunku Podwala Przedmiejskiego.
1905 r.

Fragment ulicy Żabi Kruk

Widok z ul. Toruńskiej na południowy fragment ul. Żabi Kruk, zamkniętej domem z nr 17. Domy z prawej (jak i widoczne dalej koszary), przetrwały zakończenie wojny ale zostały później wyburzone pod wybudowane punktowce na potrzeby pracowników GZE UNIMOR.
ok. 1900 r.

Koszary Wiebego

Koszary Wiebe (Wijbego) widziane od strony mostu w ciągu ul. Toruńskiej. Z lewej Baszta Atutowa zwana też Basztą Pod Zrębem.Koszary zbudowano w latach 1859-1867 i były używane przez różne formacje wojskowe. Najdłużej skoszarowano tutaj 2 bataliony 5 Pułku Grenadierów. Od roku 1957 tu właśnie umieszczono zakład "Gdańskie Zakłady Radiowe T-18" znany bardziej jako "UNIMOR".
1932 r.

Róg ulic św. Ducha i Mydlarskiej

Brak opisu
1913 r.

Archiwum Miejskie

Miejskie archiwum przy Placu Hanzy.
1934 r.

Widok na Nowe Ogrody i 3 Maja

Widok od strony Podwala Grodzkiego w kierunku Nowych Ogrodów (Neugarten). Z lewej, gmach Senatu WMG, pośrodku dach i hełm Sejmiku WMG (d. Landeshaus), w prawo budynki przy d. Promenade.
1902 r.

Budynki administracyjne Miejskiej Rzeźni

Miejska rzeźnia w rejonie ulicy Angielskiej Grobli, oddana została do użytku w roku 1894. Był to zakład bardzo nowoczesny z wytwórnią lodu, zamrażalnią i chłodniami mięsa, własną bocznic a kolejową a nawet nabrzeżem. Uboje były prowadzone w specjalistycznych budynkach, oddzielnych dla każdego gatunku zwierząt, dokonywano tu także ubojów sanitarnych. Na zdjęciu widoczny z lewej strony budynek dyrekcji zakładu, z prawej budynek administracyjny wraz z znajdująca się na parterze restauracją.
ok. 1910 r.

Willa przy ul. Tuwima 2/4

Brak opisu
ok. 1900 r.

Reduta Koszarowa na Biskupiej Górze

Projekt Reduty Koszarowej dla batalionu piechoty powstał pod kierownictwem architekta Karla Friedricha Schinckela w 1827 r. Budowę rozpoczęto w roku 1828 a zakończono w 1833. Redutę Koszarową ulokowano w miejscu dawnej redity, zwanej „Szańcem Szwedzkim”. Całość składała się z trzyskrzydłowego budynku koszarowego na planie trapezu oraz budynku wartowniczego wraz z kasynem dla oficerów.
1919 r.

Statki cumujące na Kanale Kaszubskim (Kaiserhafen)

Brak opisu
ok. 1900 r.

Budynek poczty przy ul. Długiej (Kaiserlisches Postamt)

Brak opisu
1904 r.

Fontanna na Placu Wintera (Targu Maślanym)

Brak opisu
1904 r.

Kościół Wniebowzięcia i kościół Wniebowstąpienia w Nowym Porcie

Ciekawe ujęcie dwóch kościołów w Nowym Porcie. Bliżej ewangelicki kościół Wniebowzięcia zbudowany w roku 1841 który w pewnym czasie okazał się zbyt mały na potrzeby wiernych. Tak więc przystąpiono w 1902 r. do budowy nowego kościoła Wniebowstąpienia, który ukończony został w 1904, a następnie konsekrowany 19 stycznia 1905 r. Na widocznym zdjęciu sytuacja kiedy pierwszy kościół jest jeszcze przed wyburzeniem, zaś drugi był w końcowej fazie budowy.
1899 r.

Park Oliwski, Pałac Opatów i Katedra Oliwska

Brak opisu
1897 r.

Wyjście z gdańskiego portu

Brak opisu
1891 r.

Targ Maślany

Widok na Targ Maślany znany także jako Plac Wintera. Widok z budynku d. Dyrekcji Poczt, po wojnie będący bursą szkolną na potrzeby pobliskiego Technikum Przemysłu Spożywczego, w kierunku północnym. W głębi kamienice które nie przetrwały ostatniej wojny, położone przy Vorstädtischer Graben, kolejno od lewej nr 40, 39 i 38.
ok. 1910 r.

Zarząd prowincji (Landeshaus)

Brak opisu
1894 r.

Dawny klasztor OO Franciszkanów (Muzeum Miejskie) i kościół św. Trójcy

Brak opisu
ok. 1910 r.

Ulica Karpia

Nie zachowana ulica biegnąca wzdłuż południowego brzegu Kanału Raduni.
1905 r.

Dom Galeriowy przy ul. Brygidki 4

Nieistniejący dom galeriowy położony w zaułkach ul. Nonnenhof (Brygidki) obok południowo-wschodniego narożnika kościoła św. Brygidy. Ten budynek jak również cała zabudowa tego obszaru uległa zniszczeniu i wyburzeniu po ostatniej wojnie. Dziś mamy w tym miejscu parking.
ok. 1900 r.

Dom Galeriowy przy ul. Stare Domki 2

Brak opisu
ok. 1900 r.

Dom Galeriowy przy d. szpitalu św. Ducha

Nieistniejący od czasów wojny, dom galeriowy zbudowany w roku 1695 przy d. północnym murze obronnym Prawego Miasta.
1937 r.

Deptak wzdłuż plaży w Jelitkowie

Fragment jelitkowskiej plaży i ujście Potoku Oliwskiego. Po prawej sieci rybackie rybaków z Jelitkowa, w głębi łazienki i molo. Z lewej dom Bałtycka 4.
1899 r.

Ulica Jałmużnicza

Brak opisu
1887 r.

Brama i Bastion św. Jakuba

Brak opisu
1907 r.

Dom Wiadrowników

Brak opisu
1898 r.

Brama Wyżynna i jej okolice

Częściowo zagospodarowany teren po likwidacji zachodnich wałów obronnych. Hotel "Danziger Hof" jest już wybudowany, natomiast działka pod przyszły Bank Rzeszy będzie jeszcze pusta do roku 1905, kiedy to rozpocznie się jego budowa.
1905 r.

Willa przy ul. Dyrekcyjnej, rezydencja prezydenta rejencji gdańskiej.

Willę na rogu d. Am Olivaer Tor (Dyrekcyjna) i Placu Hanzy, wybudowano jako siedzibę dla osób pełniących funkcje prezydenta rejencji gdańskiej. W okresie Wolnego Miasta Gdańska, budynek by z kolei siedzibą Prezydenta Senatu. Z lewej przy krawędzi pocztówki, widoczna wieżyczka Szpitala Miejskiego wyburzonego w roku 1911 i w którego miejsce zbudowano Dyrekcję Kolei.
1914 r.

Gmach Dyrekcji Kolei

Okazały budynek Dyrekcji Kolei budowano w latach 1911-1914 w miejscu znajdującego się tam wcześniej Szpitala Miejskiego, będącego z kolei kontynuacją Pockenhausu (Domu Ospy) czyli ośrodka szpitalno-przytułkowego działającego w Gdańsku od początków XVI wieku. Budynek przez kilka miesięcy 1920 r. był siedzibą sztabu francusko-brytyjskich wojsk rozjemczych, w wyniku powstania Wolnego Miasta Gdańska. Z prawej strony wiadukt nad torami kolejowymi, zwany Błędnikiem po dawnym ogrodzie znajdującym się w tym miejscu.
1905 r.

Pomnik cesarza Wilhelma I

Pomnik cesarza Niemiec Wilhelma I odsłonięto 21 września 1903 r, w obecności cesarza Wilhelma II i posadowiono go przed Bramą Wyżynną. Ul. Dominikswall wraz z wschodnia pierzeją i najbardziej znanym gdańskim hotelem "Danziger Hof", widocznym po prawej stronie.
ok. 1900 r.

Dominikswall, współcześnie południowa część Wałów Jagiellońskich

Dominikswall to ulica powstała po likwidacji zachodnich wałów obronnych w końcu XIX w. Był to odcinek pomiędzy Huciskiem a Bramą Wyżynną. Z prawej strony zwarta pierzeja kamienic z restauracjami, kawiarniami itp oraz lokalami dla zamożniejszych mieszkańców Gdańska. Po lewej stronie ulicy, budynki zbudowane w formie willowej, dla bardziej wymagających mieszkańców, choć prawdopodobnie nie cieszyły się dużym zainteresowaniem. Na wprost w głębi widoczny budynek hotelu "Deutsches Haus" znajdujący się na rogu Huciska i Elisabethwall czyli północnej części Wałów Jagiellońskich.
1908 r.

Dom Opatów Pelplińskich

Kamienica przy ul. Elżbietańskiej zbudowana została na zlecenie Piotra Henningka w 1612 r, prawdopodobnie wg projektu Abrahama van den Blocka. W końcu XVII w. budynek użytkowany był przez opactwo w Pelplinie i stan taki utrzymywał się przez ok. 150 lat. W połowie wieku XIX kolejni właściciele dokonywali sporych zmian konstrukcyjnych obiektu, narażając go na coraz gorszy stan techniczny. Wobec zagrożenia całkowitym wyburzeniem przez kolejnego właściciela, budynek został wykupiony przez miasto i umieszczono w nim Miejski Urząd Budowlany znany także jako Policja Budowlana (Baupolizeiamt). Wykonano wreszcie generalny remont wraz z odtworzeniem zrujnowanej kamieniarki. Wiosną 1945, budynek nie ucierpiał w wyniku działań wojennych.
1904 r.

Fragment Kanału Raduni pomiędzy Dolnymi i Górnymi Rybakami.

Odcinek Kanału Raduni widoczny od strony ul. Łągiewniki. W głębi na wprost widoczny budynek koszar (Artillerie-Kaserne I) 36 Pułku Artylerii (Feldartillerie Regiment No 36 Danzig) położony między ulicami Wałową a Rybakami Górnymi.
1897 r.

Panorama Głównego Miasta po likwidacji zachodnich umocnień obronnych.

Brak opisu
ok. 1900 r.

Rybackie Pobrzeże

Fragment nabrzeża Motławy z kawałkiem Długiego Pobrzeża (do widocznej Bramy Świętojańskiej) i Rybackim Pobrzeżem, które w swym fragmencie tj zakolu Motławy ze względu na odbywający się tamże handel rybami, mylnie identyfikowany z Targiem Rybnym.
ok. 1910 r.

Brama Nizinna

Brama Nizinna, jedna z gdańskich bram zbudowana w 1626 r. przez Jana Strakowskiego wg planów fortyfikacyjnych z roku 1619 które sporządził Cornelius van den Bosche., posadowiona pomiędzy Bastionami św. Gertrudy i Żubr. Jedyna w Gdańska a także jedna z nielicznych zabytkowych bram w Polsce, przez którą w dalszym ciągu jest prowadzony stały ruch pojazdów.
1908 r.

Bank Ziemski

Bank Ziemski (Landschaftliche Bank der Provinz Westpreussen) powstał w roku 1905. Obecnie mieści się tutaj oddział gdański BAnku BGZ BNP Paribas (d. Bank Gospodarki Żywnościowej)
ok. 1900 r.

Baszta Narożna

Basta Narożna to jedna z najstarszych budowli znajdujących się na terenie miasta i zbudowana była w roku 1343 jako część umocnień Prawego Miasta. Po lewej i prawej stronie widoczne budynki Dworu Miejskiego składającego się z stajni oraz wozowni, powstałe w połowie XV wieku i przebudowane w latach 1616-1619. Wozownia widoczna z lewej strony została w roku 1903 częściowo wyburzona, dając możliwość wjazdu w ul. Ogarną.
ok. 1900 r.

Koszary przy ul. Łąkowej, dziś Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki

Brak opisu
1955 r.

Dawny Plac 1 Maja

Targ Sienny a w głębi Targ Węglowy. Z prawej Brama Wyżynna a za nią Wieża Więzienna. Pod widoczną centralnie wieżą Bazyliki Mariackiej wschodnia pierzeja ul. Tkackiej, bowiem brak jeszcze zabudowy ulicy po jej zachodniej stronie. Po lewej stronie Baszta Słomiana i Wielka Zbrojownia.
ok. 1900 r.

Pomnik Żołnierz Rosyjskich (Russendenkmal)

Brak opisu
1884 r.

Panorama Gdańska

Brak opisu
1895 r.

Zarząd Prowincji (Landeshaus)

Brak opisu
ok. 1900 r.

Dom Schlütera

Brak opisu
1903 r.

Nabrzeże (u góry) i przystań dla pasażerów na Westerplatte

Brak opisu
1904 r.

Widok z Hali Plażowej na plaże w Brzeźnie

Taras Hali Plażowej wraz z stolikami dla gości. Nieco dalej widoczne łazienki dla mężczyzn (dla pań łazienki były w kierunku wejścia do portu gdańskiego) oraz niewielkie molo spacerowe które w kolejnych latach przeniesiono na wschód od Hali Plażowej.
1897 r.

Dom Kuracyjny w Brzeźnie

Brak opisu
ok. 1900 r.

Twierdza Wisłoujście

Brak opisu
1904 r.

Rynek w Wrzeszczu (u góry) i gmach Politechniki Gdańskiej.

U góry d. rynek wrzeszczański z widoczną wieżą zegarową którą zlikwidowano ok. roku 1908 wraz z przebudową rynku na niewielki skwerek. Z prawej pierzeja z hotelami i lokalami, która uległa zniszczeniu podczas marca 1945 r a następnie wyburzona pod poszerzoną ul. Grunwaldzką. U dołu nowy gmach gdańskiej uczelni technicznej.
ok. 1910 r.

Muzeum Miejskie (dziś Narodowe) w dawnym klasztorze OO Franciszkanów

Brak opisu
ok. 1890 r.

Zarząd Prowincji (u góry) i Targ Maślany (u dołu)

Brak opisu
ok. 1930 r.

Widok z wieży na Pachołku w kierunku południowym

Brak opisu
ok. 1900 r.

Widok z Pachołka

Brak opisu
1898 r.

Panorama na oliwską katedrę

Brak opisu
1903 r.

Panorama Oliwy z Pachołka

Brak opisu
ok. 1910 r.

Dom Galeriowy przy ul. Stare Domki

Brak opisu
1915 r.

Automobil armii niemieckiej na ul. 3 Maja w Mławie

Brak opisu
ok. 1910 r.

Klub wioślarski "Victoria"

Widok na Motławę. Z lewej strony widoczny budynek "RC Victoria" posadowiony na palach na Motławie, na wysokości Targu Siennego. W głębi widoczny Most Krowi a także po prawej spichlerze na Wyspie Spichrzów.
ok. 1900 r.

Łodzie rybackie na plaży w Orłowie

Brak opisu
1905 r.

Mostek nad rzeką Kaczą

Brak opisu
ok. 1900 r.

Widok Orłowa

Brak opisu
ok. 1900 r.

Łodzie rybackie i sopockie molo

Brak opisu
1905 r.

Plac zabaw i kort tenisowy na Westerpllatte

Brak opisu
ok. 1910 r.

Ulica Jaskółcza

Brak opisu
ok. 1910 r.

Bocznokołowiec "Paul Beneke"

Parowy bocznokołowiec "Paul Beneke" z towarzystwa armatorskiego "Weichsel", pływający na trasie Sopot - Hel.
ok. 1900 r.

Dom Strzelecki Fryderyka Wilhelma

Dom Strzelecki Fryderyka Wilhelma (pierwszy) znajdujący przy ul. Promenade (dziś 3 Maja) w latatch 1851-1910.
ok. 1910 r.

Statek wycieczkowy przy sopockim molu

Brak opisu
1912 r.

Most Siennicki

Brak opisu
1905 r.

Róg Placu Hanzy i ul. Kupieckiej (z prawej).

Kamienice północnej pierzei Placu Hanzy. Po prawej w głębi widać wieżyczkę Szpitala Miejskiego, który zostanie zburzony a w jego miejsce posadowiony będzie gmach Dyrekcji Kolei.
1923 r.

Widok z lotu ptaka na d. Stocznię Cesarską

Brak opisu
1894 r.

Plac Dominikański

Plac Dominikański wraz z Basztą Dominikańską zwaną w czasie gdy była w całości, "Kiek en den kök", bowiem można było z niej dostrzec co dzieje się w kuchni klasztoru OO Dominikanów. Spłonęła w roku 1807 a jej pozostałość zaadoptowała sobie dzika roślinność i odtąd gdańszczanie nazwali ją "donicą". W głębi widoczny kościół św. Mikołaja przy klasztorze OO Dominikanów oraz z prawej Baszta Jacek.
1905 r.

Plac Dominikański z Halą Targową

Południowa strona Hali Targowej wraz z Placem Dominikańskim. Widok z ul. Lawendowej w kierunku ul. Pańskiej.
1865 r.

Kościół św. Katarzyny i Baszta Dominikańska

Widok z Placu Dominikańskiego w kierunku Starego Miasta.
ok. 1890 r.

Plac Dominikański

Widok na Plac Dominikański z ul. Lawendowej. Widoczne są dwie baszty, Baszta Jacek (smuklejsza) i Baszta Dominikańska, zwana także "donicą" z względu na opanowanie, przez rosnącą na niej dziką roślinność. W głębi zabudowa ul. Pańskiej.
1898 r.

Handel na Placu Dominikańskim

Brak opisu
1905 r.

Plac Dominikański

Plac Dominikański z widoczną Halą Targową oraz Basztą Jacek.
1915 r.

Kościół św. Mikołaja

Fragment ul. Świętojańskiej w kierunku ul. Pańskiej, na skrzyżowaniu z ul. Szklary (w lewo) i Lawendowej (w prawo). Z lewej strony nieistniejąca kamienica na rogu z ul. Szklary.

Informacja dotycząca plików cookies.

Informujemy, iż w celu zapewnienia prawidłowej pracy naszego serwisu oraz dostosowania go do Państwa potrzeb, korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies.

Pliki cookies można kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki.

Dalsze korzystanie z naszego serwisu oznacza, że użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies.

 Zamknij