Muzeum Polski
Zapraszamy na wirtualny spacer po zbiorach Muzeum Polski.

Nasze zasoby

Przeglądaj wszystkie zasoby zgromadzone w serwisie Muzeum Polski.

1906 r.

Most Krowi

Widok na Most Krowi z Wyspy Spichrzów.
1905 r.

Brama Krowia

Widok na Krowią Bramę w kierunku ul. Ogarnej. Z lewej strony zabudowa przy ul. Kotwiczników, z prawej ul. Powroźniczej.
1905 r.

Brama Krowia i Most Krowi

Widok z Mostu krowiego na Bramę Krowią w kierunku ul. Ogarnej.
1905 r.

Brama Krowia

Widok na Krowią Bramę i fragment Mostu krowiego, z spichlerzy na Wyspie Spichrzów
1894 r.

Ulica Plebania

Ulica Plebania i wejście do Domu Ferberów z ich charakterystycznym herbem. Z lewej fragmencik Bazyliki Mariackiej. Autor: Rudolf Theodor Kuhn
1894 r.

Dziana 11

Górny fragment fasady domu Dziana 11. Autor: Rudolf Theodor Kuhn
1894 r.

Dziana 10

Górna część fasady domu przy ul. Dzianej nr 10. Autor: Rudolf Theodor Kuhn
1894 r.

Kamienica Grobla IV nr 5

Kamienica pod nr 5 położona przy ul. Grobla IV Autor: R.T. Kuhn
ok. 1910 r.

Kościół św. Barbary

Podstawa wieży kościoła św. Barbary w Gdańsku. Widok z budynku położonego naprzeciwko kościoła przy ul. św. Barbary, z prawej zabudowa Długich Ogrodów.
1973 r.

Wejście do biura parafialnego przy kościele św. Piotra i Pawła

Brak opisu
1973 r.

Kościół św. Piotra i Pawła

Nawa główna kościoła w ruinie.
1973 r.

Kościół św. Piotra i Pawła

Ruiny nawy głównej, widok w kierunku głównego wejścia z ul. Żabi Kruk.
1973 r.

Kościół św. Piotra i Pawła

Zrujnowana nawa boczna południowa.
1973 r.

Kościół św. Piotra i Pawła

Północna nawa kościoła. To tu, w najmniej zrujnowanej części kościoła przez blisko 30 lat odbywały się nabożeństwa członków parafii.
1973 r.

Kościół św. Piotra i Pawła

Kościół św. Piotra i Pawła z widocznymi uszkodzeniami powstałymi w wyniku walk o Gdańsk w marcu 1945 r.
1973 r.

Kościół św. Piotra i Pawła

Widok na kościół od strony płn.-zachodniej. Z lewej budynek Sp-ni Mieszkaniowej "Żabi Kruk", z prawej budynek szkoły i blok przy Toruńskiej.
1973 r.

Kościół św. Piotra i Pawła

Widok od strony ul. Lastadia na zrujnowaną nawę główną i południową kościoła.
1975 r.

Kościół św. Katarzyny i Wielki Młyn

Widok spod Ratusza Staromiejskiego (z prawej) na kościół św. Katarzyny i Wielkiego Młyna. Pośrodku widoczny (pierwszy) Pomnik Heweliusza odsłonięty w 1973 r. i przeniesiony w roku 2004 na skwer pomiędzy budynkami hotelu Hevelius, NOT i "Winifery".
1975 r.

Kanał Raduni

Fragment Kanału Raduni, widziany z ul. Elżbietańskiej. Widoczny Most Chlebowy, dalej Wielki Młyn oraz kościół św. Katarzyny, jeszcze bez hełmu. Zdjęcie: Marek Kaliszczak
1975 r.

Kościół św. Katarzyny

Montaż narożnych hełmów, na wieży kościoła św. Katarzyny. Zdjęcie: Marek Kaliszczak
1975 r.

Kościół św. Katarzyny

Trwa montaż narożnych hełmów na wieży kościoła. Zdjęcie: Marek Kaliszczak
1975 r.

Kościół św. Katarzyny

Montaż narożnych hełmów wieży kościelnej. Zdjęcie: Marek Kaliszczak
1976 r.

Kościół św. Katarzyny

Prace przy montażu dużego hełmu na wieży kościoła św. Katarzyny. Zdjęcie: Marek Kaliszczak
1976 r.

Hełm kościoła św. Katarzyny

Hełm kościoła św. Katarzyny, czekający na jego montaż na wieży kościoła. W tle widoczny Mały Młyn. Zdjęcie: Marek Kaliszczak
ok. 1970 r.

Galeria EL

Centrum Sztuki Galeria EL mieści się w ocalałych i odbudowanych pozostałościach zrujnowanego w roku 1945, kościoła pw Najświętszej Marii Panny w Elblągu.
1965 r.

Galeria EL

Odbudowa dachu d. kościoła pw NMP w Elblągu, tu już jako siedziby galerii artystycznej.
ok. 1960 r.

Kościół pw Najświętszej Marii Panny

Ruiny kościoła pw Najświętszej Marii Panny w Elblągu, stan przed rozpoczęciem prac remontowych które zmieniły funkcją obiektu na placówkę artystyczną znaną jako Galeria EL.
1957 r.

Sala Czerwona Ratusza Głównego Miasta

Zrujnowana Sala Czerwona. Stan przed rozpoczęciem długotrwałych prac konserwatorskich, przywracających świetność tego reprezentacyjnego fragmentu Ratusza Głównomiejskiego.
1957 r.

Sień Ratusza Głównomiejskiego

Zrujnowana sień Ratusza Głównego Miasta, w trakcie oględzin służących ocenie stanu technicznego oraz sporządzenia zakresu prac rekonstrukcyjnych.
1957 r.

Zrujnowane Główne Miasto

Widok z wieży Bazyliki Mariackiej na tereny położone między ulicami Mariacką a Świętojańską oraz Motławą. Widoczna bryła kościoła św. Jana (z lewej), ruiny Żurawia (pośrodku) i budowana obok lokalna kotłownia, powyżej Ołowianka z czynną elektrownią i ruiny spichlerzy na północnym cyplu Wyspy Spichrzów.
1957 r.

Zrujnowane Główne Miasto

Widok z wieży Bazyliki Mariackiej, wzdłuż odbudowywanej ul. Mariackiej.
1954 r.

Długi Targ

Widok z Ratusza Głównomiejskiego na Długi Targ. Trwa odbudowa Zielonej Bramy i Domu Steffensów, nazwanego później Złotą Kamienicą. Brak kamienic w pierzei Długiego Targu przy styku z ul. Powroźniczą jak i na niej samej, tu odbudowa nastąpi dopiero w latach 70-tych.
1956 r.

Dom Przyrodników i Brama Mariacka

Odbudowa Domu Przyrodników w którym będzie znajdować się Muzeum Archeologiczne, z lewej zabezpieczone pozostałości Bramy Mariackiej.
1957 r.

Długie Pobrzeże

Widok na Długie Pobrzeże z Wyspy Spichrzów, trwa odbudowa Domu Przyrodników.
1951 r.

Brama Mariacka i Dom Przyrodników

Brama Mariacka i Dom Przyrodników, widok na zrujnowane budynki z Wyspy Spichrzów.
ok. 1910 r.

Dom Przyrodników

Fragment Długiego Pobrzeża z Domem Przyrodników i Bramą Mariacką.
1957 r.

Dom podcieniowy w Łęczach

Dom podcieniowy Łęcze nr 30
1957 r.

Dom podcieniowy w Łęczach

Dom podcieniowy Łęcze nr 19.
1968 r.

Sień Ratusza Głównego Miasta

Brak opisu
1956 r.

Zrujnowane prezbiterium kościoła św. Katarzyny

Brak opisu
1975 r.

Kościół św. Katarzyny

Montaż małych hełmów na wieży kościoła św. Katarzyny. Autor: Marek Kaliszczak
ok. 1900 r.

Kościół św. Katarzyny

Widok na kościół św. Katarzyny z ul. Na Piaskach, z lewej brama Domu Cechu Młynarzy.
1975 r.

Kościół św. Katarzyny

Małe hełmy zdobiące narożniki wieży kościoła św. Katarzyny, przygotowane do ich montażu. Autor: Marek Kaliszczak
1975 r.

Kościół św. Katarzyny

Cztery małe hełmy zdobiące narożniki wieży kościoła przed ich montażem. Z lewej widoczna konstrukcja hełmu centralnego, jeszcze w stanie nie gotowym Autor: Marek Kaliszczak
1975 r.

Przed montażem hełmu na kościele św. Katarzyny

Jeden z czterech narożnych hełmów, tuż przed wciągnięciem go do góry, celem usadowienia na wieży kościoła św. Katarzyny. W tle częściowo zasłonięty Wielki Młyn, lewej zabudowa ul. Na Piaskach. Autor: Marek Kaliszczak
1956 r.

Kościół św. Katarzyny

Zrujnowane wnętrze kościoła św. Katarzyny, widok z nawy południowej w stronę prezbiterium.
1957 r.

Kościół św. Katarzyny

Odbudowa kościoła św. Katarzyny. Trwa budowa nowej konstrukcji dachu.
ok. 1960 r.

Ratusz Głównego Miasta

Widok na Ratusz Głównomiejski z wieży Bazyliki Mariackiej.
ok. 1960 r.

Panorama z wieży Bazyliki Mariackiej

Widok z wieży Bazyliki Mariackiej w kierunku zachodnim.
1957-02-20.

Ruiny Głównego Miasta

Widok na ruiny Głównego Miasta z ul. Chlebnickiej w kierunku północnym. U dołu ul. Chlebnicka, kolejno Mariacka z już widocznymi odbudowanymi kamienicami, św. Ducha i ruina Domu Żeglarzy i dalej ul. Szeroka i widoczny kościół św. Jana i kamienice przy ul. Świętojańskiej. Z lewej ul. Grząska i dalej ciągnie się ul. Mokra i Przędzalnicza. Z prawej d. Dom Przyrodników (w odbudowie) i ruiny Żurawia. Autor: Z. Szymoniak
1957 r.

Ruiny Rybackiego Pobrzeża

Ruiny wzdłuż Rybackiego Pobrzeża, od lewej zachowana zabudowa Warzywniczej. Z prawej widoczna Baszta Łabędź i zabudowa ul. Grodzkiej.
1957 r.

Kościół św. Jana

Ruiny Głównego Miasta zaczynając od ul. Mariackiej (u dołu), kolejno św. Ducha, Szerokiej itd. Widoczny ocalały częściowo budynek dawnej drukarki oraz bryła kościoła św. Jana. Po lewej w głębi zabudowa Osieka.
1957 r.

Panorama Wyspy Spichrzów

Widok z wieży Bazyliki Mariackiej w kierunku wschodnim. Widoczna ul. Chlebnicka z częściowo już odbudowanymi kamienicami, Dom Angielski jeszcze w ruinie. W głębi Wyspa Spichrzów, Brama Stągiewna a w tle Dolne Miasto.
1957 r.

Odbudowa Domu Przyrodników

Brak opisu
1956 r.

Dom Przyrodników i Brama Mariacka

Brak opisu
ok. 1870 r.

Kamienice przy Targu Rybnym nr 9 (po prawej) i 10 (z lewej), współcześnie byłby to nr 6C. Autor: Albert Ballerstaedt

Brak opisu
1956 r.

Kościół św. Katarzyny

Zrujnowany częściowo kościół św. Katarzyny.
1960 r.

Kościół św. Trójcy

Widok na prezbiterium kościoła św. Trójcy i skrzydło dawnego klasztoru franciszkanów od 1814 przekazanego miastu na cele muzealne. W głębi widoczna zabudowa ul. Ogarnej
ok. 1930 r.

Kamienice przy Długiej od nr 67 do 74

Sklejka zdjęć przestawiająca kilka kamienic północnej pierzei ul. Długiej od ul. Lektykarskiej (z prawej strony) w kierunku ul. Tkackiej. Dokumentowano w ten sposób elewacje powstałe na przełomie wieków XIX i XX w związku z planami przywrócenia ich w miarę oryginalnego wyglądu z wieków wcześniejszych, przez powstałą w tym celu grupę architektów, historyków itd przy gdańskiej politechnice. Fot. Otto Kloeppel
ok. 1910 r.

Plebania i Kościół św. Jana

Brak opisu
1963 r.

Wielki Młyn

Wielki Młyn (Grosse Mühle) zbudowany w roku 1350 przez Zakon Najświętszej Marii Panny dla którego m.in. poprowadzono kanał wód Raduni z okolic Pruszcza Gdańskiego. Budowlę usadowiono na wyspie zwanej Tarczą w rozwidleniu Kanału Raduni.
1962 r.

Więźba dachowa Wlk Młyna

Montaż nowej stalowej więźby dachowej Wielkiego Młyna.
1962 r.

Wielki Młyn

Układanie dachówek na nowym dachu Wielkiego Młyna, widok od środka obiektu.
1962 r.

Wnętrze wWelkiego Młyna

Wnętrze Wielkiego Młyna podczas jego odbudowy w początkach lat 60-tych.
1962 r.

Wielki Młyn

Układanie dachówek podczas odbudowy Wielkiego Młyna.
1961 r.

Wielki Młyn

Ruina Wielkiego Młyna przed jego odbudową. W głębi widoczny Ratusz Starego Miasta oraz Kościół św. Józefa
1977 r.

Zrujnowane spichlerze Ołowianki

Ruiny spichlerzy znajdujące się na Ołowiance. Od lewej "Oliwski", "Miedź", "Panna".
1957 r.

Dom Angielski

Zrujnowany Dom Angielski (Englische Haus) zwany także Domem Anielskim, częściowo zabezpieczony przed dalszą dewastacją.
ok. 1910 r.

Zewnętrzne zachodnie wały obronne

Widok z Bastionu Piaskowego (Sandgrube) w kierunku Bramy Siedleckiej która znajdowała się na osi ulic Nowe Ogrody - Kartuska. Najbliżej są widoczne zabudowania szpitala Diakonisek (Diakonissenkrankenhaus) dziś w potocznej mowie znane jako Szpital Wojewódzki, nieco głębiej kamienice przy Nowych Ogrodach oraz bryła dzisiejszego Sądu Okręgowego (Justizpalast). Na lewo w tle Hagelsberg czyli Fort Grodzisko.
ok. 1910 r.

Posąg Augusta III Sasa

Posąg polskiego króla Augusta III Sasa w wnętrzu Dworu Artusa.
1952 r.

Ruiny kościoła św. Katarzyny

Ruiny kościoła św. Katarzyny, Małego i Wielkiego Młyna. Ulica Rajska biegnąc jeszcze starym oryginalnym śladem d. Paradiesgasse. W głębi widoczna Hala Targowa, kościół św. Mikołaja, Bazylika Mariacka i Ratusz Głównego Miasta.
1905 r.

Brama Pałacu Mniszchów

Osamotniona brama przed wyburzonym już Pałacem Mniszchów. Pałac ten wybudował w 1760 r. Jerzy August Mniszech marszałek koronny za czasów Augusta III ale nie przebywał tu za często i obiekt jeszcze w XVIII wieku popadać zaczął w ruinę. W porozbiorowym Gdańsku, pałac nabył król Prus i budynek stał się początkowo siedzibą gubernatora miasta a następnie (za wyjątkiem czasu napoleońskiego) dowódcy garnizonu gdańskiego.
1956 r.

Dwór Studzienka

Dwór Studzienka
ok. 1910 r.

Spiętrzone wody Raduni w Żukowie

Spiętrzone wody Raduni, najpracowitszej rzeki Pomorza Gdańskiego zasilająca młyn w Żukowie. Z prawej widoczna wieża Kościoła Wniebowzięcia NMP dawnego kościoła klasztoru Sióstr Norbertanek.
1890 r.

Altana Gutenberga

Brak opisu
ok. 1920 r.

Willa Steffens

Willa Steffens położona przy ul. Jaśkowa Dolina (Jäschkentaler Weg) pod współczesnym numerem 15, gdzie mieści się Instytut Łączności.

Brak tytułu

Brak opisu
ok. 1930 r.

Szpital przy ul. Kieturakisa

Szpital Najświętszej Marii Panny (St. Marien-Krankenhaus) założony został w roku 1852 w związku z epidemią cholery przez Komitet Pań i Panien (Frauen und Jungfrauenkomitee) a prowadzony był przez siostry Boromeuszki. Kilkukrotnie był rozbudowywany, po wojnie był m.in Szpitalem Klinicznym nr 3 Akademii Medycznej w Gdańsku. Od roku 2002 stoi opuszczony.
ok. 1920 r.

Dwór Uphagenów

Dwór znamienitego rodu Uphagenów powstał ok. 1800 roku i był letnią siedzibą tej rodziny nie specjalnie dobrze znoszącej panowanie Prusaków w Gdańsku. W 1852 r. w czasie szalejącej epidemii cholery przekazany został na cele szpitalne Komitetowi Pań i Panien (Frauen und Jungfrauenkomitee) a następnie w opiekę siostrom Boromeuszkom i stał się początkiem szpitala w tym rejonie a także zalążkiem kościoła przy ul. Łąkowej. Obecnie w bardzo złym stanie technicznym.
1977 r.

Pałac w Kamieńcu

Ruiny pałacu rodziny von Finckenstein w Kamieńcu. Ten jeden z najbardziej okazałych zamków w Prusach Wschodnich budowany był w latach 1716-1720 przez Jan von Collas, osiadłego w Prusach Anglika. Odwiedzali go królowie Prus ale najbardziej znanymi postaciami jakie tu zawitały, byli Napoleon Bonaparte oraz Maria Walewska. Wojnie niestety obiekt nie dał rady i w ruinie stoi po dziś dzień, choć sam ich widok daje odczuć iz budowla była imponująca.

Informacja dotycząca plików cookies.

Informujemy, iż w celu zapewnienia prawidłowej pracy naszego serwisu oraz dostosowania go do Państwa potrzeb, korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies.

Pliki cookies można kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki.

Dalsze korzystanie z naszego serwisu oznacza, że użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies.

 Zamknij