Muzeum Polski
Zapraszamy na wirtualny spacer po zbiorach Muzeum Polski.
1932

Baszta Narożna

Baszta Narożna, jedna z najstarszych budowli obronnych w Gdańsku zbudowana w 1343 r. Widok z ul. Bogusławskiego, w głębi ul. Ogarna, z prawej Dwór Miejski.
ok. 1910

Plac Dominikański przed Halą Targową

Dzień handlowy przed Halą Targową. W głębi Baszta Jacek i kamienice przy ul. Pańskiej. Z prawej strony zabudowa ul. Podwale Staromiejskie.
ok. 1900

Koszary Wiebego

Koszary Wiebe (Wijbego) widziane od strony mostu w ciągu ul. Toruńskiej. Z lewej Baszta Atutowa zwana też Basztą Pod Zrębem.Koszary zbudowano w latach 1859-1867 i były używane przez różne formacje wojskowe. Najdłużej skoszarowano tutaj 2 bataliony 5 Pułku Grenadierów. Od roku 1957 tu właśnie umieszczono zakład "Gdańskie Zakłady Radiowe T-18" znany bardziej jako "UNIMOR".
ok. 1900

Baszta Narożna

Basta Narożna to jedna z najstarszych budowli znajdujących się na terenie miasta i zbudowana była w roku 1343 jako część umocnień Prawego Miasta. Po lewej i prawej stronie widoczne budynki Dworu Miejskiego składającego się z stajni oraz wozowni, powstałe w połowie XV wieku i przebudowane w latach 1616-1619. Wozownia widoczna z lewej strony została w roku 1903 częściowo wyburzona, dając możliwość wjazdu w ul. Ogarną.
1955

Dawny Plac 1 Maja

Targ Sienny a w głębi Targ Węglowy. Z prawej Brama Wyżynna a za nią Wieża Więzienna. Pod widoczną centralnie wieżą Bazyliki Mariackiej wschodnia pierzeja ul. Tkackiej, bowiem brak jeszcze zabudowy ulicy po jej zachodniej stronie. Po lewej stronie Baszta Słomiana i Wielka Zbrojownia.
1894

Plac Dominikański

Plac Dominikański wraz z Basztą Dominikańską zwaną w czasie gdy była w całości, "Kiek en den kök", bowiem można było z niej dostrzec co dzieje się w kuchni klasztoru OO Dominikanów. Spłonęła w roku 1807 a jej pozostałość zaadoptowała sobie dzika roślinność i odtąd gdańszczanie nazwali ją "donicą". W głębi widoczny kościół św. Mikołaja przy klasztorze OO Dominikanów oraz z prawej Baszta Jacek.
1865

Kościół św. Katarzyny i Baszta Dominikańska

Widok z Placu Dominikańskiego w kierunku Starego Miasta.
ok. 1890

Plac Dominikański

Widok na Plac Dominikański z ul. Lawendowej. Widoczne są dwie baszty, Baszta Jacek (smuklejsza) i Baszta Dominikańska, zwana także "donicą" z względu na opanowanie, przez rosnącą na niej dziką roślinność. W głębi zabudowa ul. Pańskiej.
1957

Ruiny Rybackiego Pobrzeża

Ruiny wzdłuż Rybackiego Pobrzeża, od lewej zachowana zabudowa Warzywniczej. Z prawej widoczna Baszta Łabędź i zabudowa ul. Grodzkiej.
ok. 1910

Baszta Łabędź

Widok na Basztę łabędź z Targu Rybnego.
ok. 1930

Stągiewna.

Ulica Stągiewna. Z lewej, gmach Sparkasse oraz budynek pod nr 1 przy Milchkannegasse, w którym miały siedziby firmy handlowe m.in. Johann Wierzba, Lipetz & Co. i inni. Tramwaje przejeżdżają przez Zielony Most. W dali Baszta Stągiewna.
ok. 1900

Most Rogoźników.

Wiadomo o nim tyle, że zbudowano go po przekopaniu ramienia Nowej Motławy w 1576 roku. Był wówczas mostem drewnianym, zwodzonym. Most do połowy XIX wieku był zamykany na noc. W 1892 r. został zastąpiony konstrukcją metalową i zaczął funkcjonować jako most zwodzony z dwuklapowym przęsłem środkowym, drogowo-tramwajowy. Otwieranie mostu było możliwe ręcznie a później zastosowano elektryczny mechanizm zwodzenia mostu. W dali zabudowa Wyspy Spichrzów, a po prawej Baszta Stągiewna.
ok. 1900

Most Rogoźników.

Wiadomo o nim tyle, że zbudowano go po przekopaniu ramienia Nowej Motławy w 1576 roku. Był wówczas mostem drewnianym, zwodzonym. Most do połowy XIX wieku był zamykany na noc. W 1892 r. został zastąpiony konstrukcją metalową i zaczął funkcjonować jako most zwodzony z dwuklapowym przęsłem środkowym, drogowo-tramwajowy. Otwieranie mostu było możliwe ręcznie a później zastosowano elektryczny mechanizm zwodzenia mostu. W dali zabudowa Wyspy Spichrzów, a po prawej Baszta Stągiewna.
ok. 1960

Tramwaj na Targu Węglowym.

Tramwaj na Targu Węglowym. Za nim m.in. odbudowana Baszta Słomiana, kamieniczki z Tkackiej, Dwór Bractwa św. Jerzego.
1940

Ulica Stągiewna

Widok w kierunku Baszty Stągiewnej.
1920

Baszta Kotwiczników

Widziana od strony Motławy przysadzista bryła Baszty Kotwiczników. Obecnie stanowi siedzibę służb konserwatorskich. Widoczna przybudówka z półokrągłymi „neoromańskimi” oknami dzisiaj nie istnieje. (Ok. 1920) [IDX:1099,1202]
1915

Motława przy Żurawiu

Statek i barki na Motławie pod Żurawiem. Widoczne Rybackie Pobrzeże (Fishbrücke), a w głębi Baszta Łabędź. Zdjęcie z nabrzeża Wyspy Spichrzów (Speicher Insel). (Ok. 1915) [IDX:1464,1391]
1896

rozbiórka Baszty Nowej

Rok 1896. Rozbiórka Baszty Nowej przy dzisiejszym Urzędzie Wojewódzkim i Marszałkowskim.
1896

Baszta Bramy Raduńskiej

Koniec XIX w. (ok. 1896 r.) – częściowa rozbiórka Bastionu św. Elżbiety. Resztki Bastionu św. Elżbiety zachowały się przy Wałach Jagiellońskich (Elisabethwall) między Dworcem Głównym a klubem „Żak”.
1893

Łodzie pod Basztą Łabędź

Rybackie łodzie pod Basztą Łabędź, u ujścia dawne jfosy przy zbiegu ulic Rybackie Pobrzeże (Fischbrücke) i Wartka (Ambrausenden Wasser). (Fot. W. Dreesen, 1893) [IDX:1839,1427]
1910

Targ Rybny

Targ Rybny (Fischmarkt). Domy i Baszta Łabędź, która dziś nie jest otoczona domami.(Ok. 1910) [IDX:1872,1392]
1935

Na Rybackim Pobrzeżu

Dzień handlowy na Rybackim Pobrzeżu (Fischbrücke). W głębi widoczna Baszta Łabędź. (Ok. 1935) [IDX:1729,1405]
1900

Rybackie Pobrzeże

Rybackie Pobrzeże (Fischbrücke), nabrzeże nad Motławą. W głębi Baszta Łabędź i nabrzeże przy ulicy Wartkiej (Am brausenden Wasser). (Ok. 1900) [IDX:1729,1405]
1905

Straż Ogniowa

Sikawki, cysterny i pierwszy samochód Straży Ogniowej na dziedzińcu Dworu Miejskiego, w którym mieściła się siedziba Straży. Po prawej Baszta Narożna, w głębi po lewej fragment Wielkiej Synagogi. (Ok. 1905) [IDX:1417,783]
1895

Przy Dworze Miejskim

Dwór Miejski z uliczką łączącą bramę z przejazdem na ulicę Bogusławskiego (An der Reitbahn). Na początku stulecia rozebrano bramę, spod której zrobiono zdjęcie i skrócono budynek, w którym mieścił się przejazd. W głębi Baszta Narożna. (Ok. 1895) [IDX:1417,783]
1905

Nowa Motława

Panorama Nowej Motławy z ulicy Szopy (Mattenbuden). Po lewej Wyspa Spichrzów (Speicher Insel) z Bramą Stągiewną i nabrzeżem w kierunku Ołowianki (Bleihof). Pośrodku most łączący ulicę Stągiewną (Milchkannengasse) i Długie Ogrody (Langgarten) i skrzyżowanie ulic:Szafarnia (Schäferei), Długie Ogrody i Szopy. W głębi wieża kościoła św. Jana i Ołowianka. Duża część widocznej zabudowy nie istnieje. (Ok. 1905) [IDX:1146,1507]
1895

Rozbiórka Bastionu św. Elżbiety

Prace przy rozbiórce Bastionu św. Elżbiety. Na pierwszym planie odsłonięta baszta Bramy Raduńskiej, którą później rozebrano, w głębi fragment murów bastionu.(Ok. 1895) [IDX:1928,623]
1915

Rybackie Pobrzeże i Motława

Targ Rybny na Rybackim Pobrzeżu (Fischbrücke). Pośrodku Baszta Łabędż a przy niej, po prawej, hotel ,,Stadt London`` i zabudowaprzy ulicy Wartkiej (Am brausender Wasser). Przy nabrzeżu Rybackiego Pobrzeża łodzie rybackie.(Ok.1915) [IDX:1737,1475]
1920

Ołowianka

Na Ołowiance (Bleihof). Po prawej stronie Spichrz Kólewski a za nim fragment elektrowni miejskiej. W głębi Baszta Łabędź i Rybackie Pobrzeże (Fischbrücke) po drugiej stronie Motławy.(Ok. 1920) [IDX:1604,1472]
1930

Statki na Motławie

Ruch portowy na Motławie. Widok ze spichrza „Soli Deo Gloria” na Wyspie Spichrzów (Speicher Insel). Po lewej fragment Długiego Pobrzeża (Lange Brücke), Żuraw i Rybackie Pobrzeże (Fischbrücke), dalej Baszta Łabędź, hotel „Stadt London” i nabrzeże przy ulicy Wartkiej (Am brausenden Wasser). Po prawej Ołowianka (Bleihof) ze Spichrzem Królewskim i elektrownią. (Ok. 1930) [IDX:1427,1387]
1905

Nowa Motława i Wielka Stągiew

Nowa Motława, Wielka Stągiew i Most Stągiewny widziane z Szafarni (Schäferei).(Ok. 1905) [IDX:1346,1511]
1940

Nad Nową Motławą

Nowa Motława i fragment nabrzeża przy nie istniejącej dziś na tym odcinku ulicy Motławskiej (An der neuen Mottlau). Pośrodku Brama Stągiewna, a po prawej Most Stągiewny. W końcu XIX w. dawny zwodzony most zastąpiono obrotowym i dla uniknięcia rozbiórki baszt przesunięto go ku północnej stronie bramy. W głębi za mostem kamienice przy ulicy Szafarnia (Schäferei). Zdjęcie wykonano z sąsiedniego mostu Mattenbuden Brücke, dziś nie istniejącego, który łączył Wyspę Spichrzów (Speicher Insel) z ulicą Szopy (Mattenbuden). Ruchliwe nabrzeże, które widzimy po lewej było centralnym miejscem przeładunku świeżych ryb.(Ok. 1940) [IDX:1123,1479]
1915

Targ Rybny

Targ Rybny (Fischmarkt) w dzień targowy. W głębi Baszta Łabędź, gospoda „Stadt London” i zabudowa przy nabrzeżu ulicy Wartkiej (Am brausenden Wasser). Doświadczone i uprzywilejowane przekupki miały stałe miejsca i parasole chroniące przed słońcem i słotą. Świeże ryby wystawiano w cebrzykach pomalowanych na niebiesko, co nadawało rybom lepszy wygląd.(Ok. 1915) [IDX:1801,1412]
1905

Targ na Placu Dominikańskim

Targ na Placu Dominikańskim (Dominikanerplatz). W głębi Baszta Jacek i nieistniejące dziś domy przy ulicy Pańskiej (Junkergasse), a po prawej Podwale Staromiejskie (Altstädtischer Graben).(Ok. 1905) [IDX:1829,1045]
1930

Panorama Głównego Miasta

Panorama Głównego Miasta z wieży kościoła św. Katarzyny. Na pierwszym planie Hala Targowa, kościół św. Mikołaja i Baszta Jacek. W głębi Kościół Mariacki i – po prawej – nieistniejąca dziś wieżyczka, która zdobiła gmach poczty przy ulicy Długiej (Langgasse).(Ok. 1930)

Informacja dotycząca plików cookies.

Informujemy, iż w celu zapewnienia prawidłowej pracy naszego serwisu oraz dostosowania go do Państwa potrzeb, korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies.

Pliki cookies można kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki.

Dalsze korzystanie z naszego serwisu oznacza, że użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies.

 Zamknij