Muzeum Polski
Zapraszamy na wirtualny spacer po zbiorach Muzeum Polski.

Wyszukiwarka zasobów

Wynik wyszukiwania dla frazy: "dzieci"   
ok. 1930

Widok na ul. Długą

Widok na ul. Długą z przejścia dla pieszych pod Bramą Długouliczną (Złotą).
1905

Pusty Staw

Panowie na rowerze wodnym pływającym po Pustym Stawie. W głębi atrakcje dla dzieci i odpoczywających, pływający zamek i okręty.
ok. 1900

Wypoczynek w kurorcie Westerplatte

Brak opisu
ok. 1900

Sanatorium dziecięce "Kinderheilstatte"

Sopockie sanatorium dla dzieci, umiejscowione przy plaży pomiędzy dzisiejszymi ulica Kilińskiego i Na Wydmach. Swą działalność rozpoczęło w 1886 r a zakończyło w roku 1940 kiedy to obiekt (całkowicie przebudowany w roku 1929) zajęło wojsko.
1905

Ulica ks. Mariana Góreckiego (Kirchenstrasse)

Ulica Kirchenstraße (ks. Góreckiego), która w 1937 r., została przemianowana na Hedwigskirchstraße, z racji wielu ulic "kościelnych" w nazwie. Widok w kierunku ul. Oliwskiej i skrzyżowanie z ul. Strajku Dokerów (Albrechtstraße). Z lewej strony narożna kamienica nr 6 i 6A, z prawej budynek szkolny, obecnie Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 2 czyli Góreckiego 16.
1928

Pałac Stawowie

W roku 1856 majątek "Hochwasser"zakupił Heinrich Theodor Behrend, posiadacz fabryki maszyn i odlewnię żelaza w Oliwie i po zburzeniu istniejącej tu gospody założył park oraz wybudował "Belweder" czyli znany po dziś dzień pałacyk Stawowie. W roku 1905 całość wykupiła pruska armia urządzając tu miejsce dla wojennych rekonwalescentów. Po pierwszej wojnie światowej budynek oraz przynależny doń park, służył różnym machinacjom finansowym, obficie obciążając hipotekę. Po roku 1933 gdy opłacono długi i wykreślono je z hipoteki, władze Wolnego Miasta Gdańska urządziły tu oddział ozdrowieńczy dla szpitala na Dolnym Mieście oraz dokonano rozbudowy pałacu poprzez dobudowę skrzydła a także wprowadzono centralne ogrzewanie i dostęp do wody ciepłej i zimnej w wszystkich pomieszczeniach ośrodka. Podczas II wojny światowej obiekt znów znalazł się pod kontrolą wojska gdzie utworzono "Reserve-Lazarett-Danzig, Teil-Lazarett V Hochwasser". W tym samym czasie, od listopada 1939 r. utworzono na obszarze Stawowia pomocniczy kobiecy obóz Gdańskiej Służby Pracy Kobiet (Danziger Frauenarbeitsdienst DFAD), najprawdopodobniej wspierającej obsługę wojennych rekonwalescentów, który istniał ok. roku czasu. Po zajęciu Sopotu, przez kilka miesięcy kwaterowało tutaj dowództwo wojsk sowieckich a następnie utworzono tu pogotowie opiekuńcze dla dzieci a następnie dom rodzinny dla dzieci osieroconych i nie mogących znaleźć zaginionych w czasie wojny najbliższych. Ośrodek ten funkcjonował do października roku 1954 kiedy został przeniesiony do Wrzeszcza na ul. Jaśkowa Dolina. Po niezbędnych remontach i adaptacjach znalazł się tutaj Miejski Szpital Specjalistyczny Położniczo-Ginekologiczny im. Dr Heleny Wolf, działający do połowy roku 1961. W lipcu nastąpiła kolejna zmiana użytkownika i stał się nim Wojewódzki Szpital Przeciwgruźliczy działający do roku 2003 kiedy to został przeniesiony na ul. Smoluchowskiego. W międzyczasie dokonano kolejnych remontów pałacu w latach 1974-1975. Mimo iż w roku 2008 pojawił się nowy właściciel obiektu, faktycznie od wyprowadzki Szpitala Przeciwgruźliczego, wszystko powoli acz systematycznie niszczeje.
1899

Mała panorama okolic Bramy Wyżynnej

Widok na częściowo już zabudowane parcele po likwidacji zachodnich wałów obronnych.
1905

Plaża w Sopocie

Fragment północnej plaży w Sopocie. W głębi widoczne Łazienki Północne.
ok. 1900

Łodzie rybackie i sopockie molo

Brak opisu
1905

Plac zabaw i kort tenisowy na Westerpllatte

Brak opisu
ok. 1950

Prewentorium PCK w Dzierżążnie

Prewentorium przeciwgruźlicze dla 600 dzieci, zostało wybudowane przez Szwedzki Czerwony Krzyż w 1946 r. Kompleks składał się z 34 drewnianych budynków rozlokowanych na obszarze 15 ha i składał się z 900 izb. Obsługa składała się z 200 osób w tym był personel medyczny 4 osoby z Szwecji i 55 z Polski m.in. byłe więźniarki obozu w Ravensbrück, przeszkolone jako pielęgniarki w Szwecji oraz personel wychowawczy w całości z Polski. W czerwcu 1947 r. misja szwedzka opuściła ośrodek zostawiając go całkowicie w gestii PCK.
1934-03

Dzieci z polskiej szkoły

Klasa I polskiej szkoły senackiej w 1934 r. – na tle drewnianego pawilonu przy ulicy Władysława Łokietka (Konradshammerstrasse). Mieści się tu obecnie salka gimnastyczna i świetlica środowiskowa Szkoły Podstawowej nr 8.1934 r., zbiór F. Mamuszki. [IDX:2278,1796]
1936-06

Kwiatowy samochód

Samochód przystrojony kwiatami podczas automobilowego korsa kwiatowego w lipcu 1936 r. Przejazdy najpiękniej udekorowanych czterokołowców urządzano zwykle w szczytowym dniu sopockiego Tygodnia Sportu, czyli w tzw. Wielki Czwartek (Grosser Donnerstag). 1936 r., „Die Möwe". [IDX:2164,1160]
1936-07

Dzieci na plaży

Na przedwojennych sopockich plażach nawet dzieci przyodziewano w eleganckie ,szyte na miarę płaszczyki kąpielowe. 1936 r., „Die Möwe". [IDX:2226,1096]
1900-05

Panorama ze Wzgórza Królewskiego

Sopot widziany z popularnego dawniej miejsca widokowego, zwanego Wzgórzem Królewskim (Königshöhe), u zbiegu ulic Armii Krajowej (Königstrasse) i 23 Marca (Taubenwasser Weg). Dzisiaj funkcjonuje tu Dom Dziecka nr 1. Nazwa wzniesienia, nadana przed 1829 r., utrwaliła się po roku 1842, kiedy kolejny raz wizytował to miejsce król pruski Fryderyk Wilhelm IV. Przedtem Wzgórze Królewskie nosiło miano Wzgórza Stiwego (Stiwesberg) – od nazwiska XVII-wiecznego właściciela. Ok. 1900 r., zbiór Sopockiego Domu Aukcyjnego. [IDX:1688,1048]
1912

Dzieci z sankami

Dzieci na sankach w okolicy Bastionu Lew na Dolnym Mieście. (1912)
1915

Ulica Sieroca

Ulica Sieroca (Am Spendhaus), po prawej (ze schodami) przytułek dla dzieci i starców.
1870

Na Polankach

Wychowankowie sierocińca na Polankach (Pelonken) w Oliwie. (Ok. 1870)
1915

W Jaśkowej Dolinie

Jaśkowa Dolina (Jäschkentalerweg) we Wrzeszczu. (Ok. 1915) [IDX:3072,1566]
1870

Przedproże przy ulicy Korzennej

Uczniowie i czeladnicy przed przedprożem na ulicy Korzennej (Pfefferstadt). (Fot. A. Ballerstaedt, ok. 1870) [IDX:2035,831]
1930

Dom galeriowy przy ulicy Stare Domki

Dzieci przed domem galeriowym przy ulicy Stare Domki (Spendhaus Neugasse). (Fot. F. Müller, ok. 1930) [IDX:2169,1316]
1900

Przy ulicy Mniszki

Stary dom przy ulicy Mniszki (Gr. Nonnengasse) 5. (Ok. 1900) [IDX:1960,1313]
1900

Przytułek przy ulicy Sierocej

Na podwórzu przed przytułkiem dla dzieci i starców przy ulicy Sierocej (Am Spendhaus). (Ok. 1900) [IDX:2092,1340]
1880

Baszty na Placu Dominikańskim

Plac Dominikański (Dominikanerplatz) z Basztą Dominikańską zwaną „patrz do kuchni” („Kiek in de Kök”) i Basztą Jacek. (Ok. 1880) [IDX:1811,1069]
1929

Dzieci przy przystani

Dzieci przy przystani pasażerskiej na Długim Pobrzeżu (Lange Brücke). (Fot. F. Müller, ok. 1929) [IDX:1367,1265]
1929

Remont Kościoła Mariackiego

Chłopiec w szczelinie muru wieży Kościoła Mariackiego, obrazujący skalę zniszczenia wieży. (1929) [IDX:1501,1073]
1928

Ulica Piwna i wieża Kościoła Mariackiego

Ulica Piwna (Jopengasse) i wieża Kościoła Mariackiego. Po lewej sklep optyczny, po prawej kamienica, gdzie dziś mieści się „Dom Rzemiosła”. Widok spod Zbrojowni. (Fot. H. Poddębski, 1928) [IDX:1581,916]
1915

Przy Bramie Nizinnej

Dzieci na ulicy Mostowej (An der Roten Brücke). W głębi most przy Bramie Nizinnej. Widok od strony Oruni. (Ok. 1915) [IDX:333,602]
1910

Na moście przed Bramą Nizinną

Dzieci na moście przed Bramą Nizinną. (1910) [IDX:511,637]
1920

Żabi Kruk

Ulica Żabi Kruk (Poggenpfuhl), pierzeja wschodnia. (Fot. J. Kłos, 1920) [IDX:1096,895]
1915

Na Dolnym Mieście

Matka z córką na tle fortów Dolnego Miasta. (Ok. 1915)
1930

Plaża na Stogach

Ratownik na plaży na Stogach. (Ok. 1930)
1900

Pusty Staw

Na przystani przy Pustym Stawie na Stogach. (Ok. 1900)
1905

Ulica Malarska

Dzieci na ulicy Malarskiej (Malergasse). W głębi uliczka KleineNonnengasse i kościół św. Brygidy. Zabudowa dziś nie istnieje.(Ok. 1905) [IDX:1885,1116]
1935

Bawiące się dzieci

Dzieci bawiące się przy kolonii domków robotniczych. Widoczny po lewej budynek znajduje się na Wileńskiej pod numerem 23, w tle biegnie Grodzieńska. (Ok. 1935)
1935

Ochronka Macierzy Szkolnej

Ochronka Gdańskiej Macierzy Szkolnej prowadzona przez siostry dominkanki w należącym do Polskich Kolei Państwowych budynku przy alei Grunwaldzkiej 128 (wówczas Adolf-Hitler-Strasse, wcześniej Hauptstrasse) we Wrzeszczu.(Ok. 1935) [IDX:3479,1859]
1911

Most Siennicki

Most Siennicki (dawniej Breitenbach Brücke) na Martwej Wiśle w dniu oddania do użytku.(1911)
1940

Przy pompie ulicznej

Chłopcy przy pompie ulicznej.(Ok. 1940)
1914

Plaża na Westerplatte

Dzieci na plaży przy molo na Westerplatte.(Ok. 1914)
1890

Na ulicy Elżbietańskiej

Ulica Elżbietańska (Elisabethkirchengasse), brama i budynek dawnego przytułku dla nieślubnych dzieci. W głębi widoczne prezbiterium kościoła św. Elżbiety i szpital św. Elżbiety. W 1866 r.przytułek przeniesiono do dworu Schopenhauerów na Polankach w Oliwie. Gdy rozbierano budynek, renesansowy szczyt i portal wejściowy przeniesiono i osadzono w murach oficyny Towarzystwa Ubezpieczeń od Ognia. Dziś oficyna ta znajduje się w kompleksie gmachów bankowych między Wałami Jagiellońskimi (Elisabethwall) a ulicą Elżbietańską.(Ok. 1890) [IDX:1951,749]

Informacja dotycząca plików cookies.

Informujemy, iż w celu zapewnienia prawidłowej pracy naszego serwisu oraz dostosowania go do Państwa potrzeb, korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies.

Pliki cookies można kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki.

Dalsze korzystanie z naszego serwisu oznacza, że użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies.

 Zamknij