Obraz pochodzi z 1925 r.  Dodano: 2018-02-08 18:39
  Wyświetlono: 180, Lubi: 0    

Ratusz

Sylweta funkcjonującego do dzisiaj sopockiego ratusza, wzniesionego w roku 1911 według projektu architekta miejskiego Paula Puchmüllera. Później obiekt ten dwukrotnie rozbudowywano (1917, 1922–1925). 1925 r., BG PAN. [IDX:2010,1332]