Obraz pochodzi z 1928 r.  Dodano: 2018-02-09 09:45
  Wyświetlono: 340, Lubi: 0    

Ulica Książąt Pomorskich

Ulica Książąt Pomorskich (Beethovenstrasse), widziana od strony ulicy Jana Sobieskiego (Haffnerstrasse). Na pustym placu z lewej wzniesiono w latach 1929 –1932 gmach Wyższego Liceum. Obecnie mieści się tu I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie.1928 r., Tow. Przyjaciół Sopotu. [IDX:2150,1496]