Obraz pochodzi z 1905 r.  Dodano: 2018-05-02 16:38
  Wyświetlono: 322, Lubi: 0    

Młyn Prochowy

Młyn Prochowy znany też pod nazwą Młyn XXI (Kościerska 13), funkcjonował do końca XVI w. jako młyn prochowy. W latach 1636 - 1822 był własnością Uphagenów. Od 1822 r. właścicielem został Salomon Moske, który przebudował go na młyn zbożowy, czynny jeszcze w początkach XX wieku. Po II wojnie światowej budynek młyna zmienił funkcję na mieszkalną. Od 1985 roku niezamieszkały i obecnie znajduje się na terenie zaplecza technicznego oliwskiego ZOO.