Obraz pochodzi z ok. 1950 r.  Dodano: 2018-05-02 16:40
  Wyświetlono: 292, Lubi: 0    

Prewentorium PCK w Dzierżążnie

Prewentorium przeciwgruźlicze dla 600 dzieci, zostało wybudowane przez Szwedzki Czerwony Krzyż w 1946 r. Kompleks składał się z 34 drewnianych budynków rozlokowanych na obszarze 15 ha i składał się z 900 izb. Obsługa składała się z 200 osób w tym był personel medyczny 4 osoby z Szwecji i 55 z Polski m.in. byłe więźniarki obozu w Ravensbrück, przeszkolone jako pielęgniarki w Szwecji oraz personel wychowawczy w całości z Polski. W czerwcu 1947 r. misja szwedzka opuściła ośrodek zostawiając go całkowicie w gestii PCK.