Obraz pochodzi z 1901 r.  Dodano: 2018-11-19 13:40
  Wyświetlono: 197, Lubi: 0    

"Conradinum" (Conradische Schul und Erziehunganstalt)

Najstarsza w Gdańsku szkoła średnia dla chłopców (początek rok 1801 w Jankowie k/Gdańska), rozpoczęła swą działalność w nowej siedzibie przy ul. Piramowicza, 17 października 1900 r.
W latach 30-tych przekształcono szkołę w gimnazjum maturalne, w roku 1940 po raz pierwszy naukę podjęły dziewczęta i do końca wojny była szkołą ogólnokształcącą.
Po wojnie w obiekcie umieszczono Technikum Budowy Okrętów "Conradinum" istniejące po dziś dzień, jako zespół szkół o profilu okrętowym.