Obraz pochodzi z 1935-04-07.  Dodano: 2018-02-04 16:57
  Wyświetlono: 222, Lubi: 0    

Na ulicy Garncarskiej

Sklep radiotechniczny Grinspuna przy ulicy Garncarskiej 33 (Töpfergasse) z napisem „Jude” na witrynie w dniu wyborówdo Volstagu, 7 IV 1935 r.(Fot. Witold Kledzik, 1935) [IDX:1829,792]