Obraz pochodzi z 1930 r.  Dodano: 2018-02-04 18:32
  Wyświetlono: 204, Lubi: 0    

Na ulicy Kaletniczej

Stara Gdańszczanka przed portalem kamieniczki przy ulicy Kaletniczej (Beutlergasse).(Ok. 1930) [IDX:1468,1031]