Obraz pochodzi z 1925 r.  Dodano: 2018-02-05 19:17
  Wyświetlono: 248, Lubi: 0    

Panorama południowej części miasta

Fortyfikacje starego Gdańska, bastiony i fosy w południowej części miasta, widziane z południowego cypla Biskupiej Górki (Bischofsberg). U podnóża na pierwszym planie Kanał Raduni. Po lewej domy na Zaroślaku (Petershagen) i gmach Gimnazjum Polskiej Macierzy Szkolnej. Za nimi baraki, z których jeden mieścił klasztor polskich sióstr dominikanek i kaplicę. Tutaj mieszkała też Stanisława Przybyszewska i tu powstała jej „Sprawa Dantona”. W głębi widoczny budynek pokoszarowy (dziś „Unimor"), obok Plac Wałowy (Wallplatz) z Małą Zbrojownią. W głębi część Wyspy Spichrzów (Speicher Insel) i Dolne Miasto. Pośrodku, za torami bastion św. Gertrudy i wysoki bastion Żubr. Po prawej, za bocznicami kolejowymi fosy na przedpolu Bramy Nizinnej i tereny Olszynki.(Ok. 1925) [IDX:969,257]