Obraz pochodzi z 1914 r.  Dodano: 2018-02-05 19:25
  Wyświetlono: 237, Lubi: 0    

Gmach sądu

Gmach sądu przy Nowych Ogrodach (Neugarten), wzniesiony w latach 1908–1910. Po lewej, w przyległej do sądu kamienicy kawiarnia Albrechta, którą prowadził R. Selke.(Ok. 1914) [IDX:1740,300]