Obraz pochodzi z 1903 r.  Dodano: 2018-02-05 20:13
  Wyświetlono: 220, Lubi: 0    

Ulica Cystersów

Odcinek ulicy Cystersów (Kirchstrasse) odchodzący w kierunku bramy tzw. domu zarazy, widziany od strony Starego Rynku Oliwskiego (Am Markt). W głębi dawna szafarnia klasztorna, obecnie Kuria Arcybiskupia, a za nią wieże katedry.(Ok. 1903)