Obraz pochodzi z 1910 r.  Dodano: 2018-02-05 20:33
  Wyświetlono: 270, Lubi: 0    

Perspektywa Podwala Grodzkiego

Podwale Grodzkie (Stadtgraben). Widok ulicy w stronę Wałów Jagiellońskich (Elisabethwall). Po prawej fragment dworca kolei podmiejskiej (dziś SKM).(Ok. 1910) [IDX:2190,706]