Obraz pochodzi z 1908 r.  Dodano: 2018-02-05 20:38
  Wyświetlono: 239, Lubi: 0    

Wschodnia pierzeja Podwala Grodzkiego

Hotel „Continental” i kamienice wschodniej pierzei Podwala Grodzkiego (Stadtgraben), naprzeciw Dworca Głównego. Zabudowa dziś nie istnieje. (Ok. 1908) [IDX:2078,709]