Obraz pochodzi z 1905 r.  Dodano: 2018-02-05 20:43
  Wyświetlono: 227, Lubi: 0    

Gmach Głównej Komendantury

Kanał Raduni i fragment ulicy Hucisko (Silberhütte) z gmachem Głównej Komendantury (później siedziba Wysokiego Komisarza Ligi Narodów, po II wojnie klub „Żak”). (Ok. 1905) [IDX:1715,653]