Obraz pochodzi z 1904 r.  Dodano: 2018-02-05 20:43
  Wyświetlono: 250, Lubi: 0    

Dworzec Główny od strony ulicy Hucisko

Dworzec Główny oraz zabudowa na terenach pofortecznych przy Podwalu Grodzkim (Stadtgraben) i Wałach Jagiellońskich (Elisabethwall). Widoczne resztki Bastionu św. Elżbiety, kościoły św. Elżbiety i św. Józefa, a po prawej gmach Głównej Komendantury (po II wojnie klub „Żak”). Na pierwszym planie most nad torami. Widok z gmachu Nadprezydentury przy Nowych Ogrodach (Neugarten). (Ok. 1904) [IDX:1768,511]
Multimedia Cafe 2018-07-19 12:42
Ok. Poprawione.
Marcin Stąporek 2018-06-13 00:05
Ulicy Hucisko (Silberhütte) na tym zdjęciu nie widać, bo sięgała ona tylko do skrzyżowania z Targiem Rakowym i Podwalem Grodzkim; to, co widać, to był już dolny odcinek Nowych Ogrodów (Neugarten).