Obraz pochodzi z 1885 r.  Dodano: 2018-02-05 20:47
  Wyświetlono: 193, Lubi: 0    

Gmach Nadprezydentury

Nieistniejący gmach Nadprezydentury, później Senatu Wolnego Miasta Gdańska, przy Nowych Ogrodach (Neugarten). Dzisiaj teren, na którym stoi Urząd Miejski, tylko niewielka część tego gmachu zachowała się w murach Szpitala Wojewódzkiego. (Fot. H. Rückwardt, 1885) [IDX:1775,448]