Obraz pochodzi z 1894 r.  Dodano: 2018-02-05 20:56
  Wyświetlono: 300, Lubi: 0    

Tramwaj konny przy Bramie Wyżynnej

Tramwaj konny i powozy przy Bramie Wyżynnej przed wyburzeniem wałów. W głębi Katownia i Wieża Więzienna. (Fot. R. T. Kuhn, 1894) [IDX:1610,683]