Obraz pochodzi z 1893 r.  Dodano: 2018-02-05 20:56
  Wyświetlono: 610, Lubi: 0    

Katownia

Katownia po restauracji w latach 1883–86 i sklep „R. Martens”. Widok z wału.(Ok. 1893) [IDX:1618,708]