Obraz pochodzi z 1900 r.  Dodano: 2018-02-05 21:25
  Wyświetlono: 276, Lubi: 0    

Przy spichrzach na Chmielnej

Wyładunek przy spichrzach Wielki i Mały Groddeck przy ulicy Chmielnej (Hopfengasse), które odbudowano w ostatnich latach. Trzeci z widocznych spichrzów nie istnieje.(Ok.1900–06) [IDX:1084,1235]