Obraz pochodzi z 1890 r.  Dodano: 2018-02-05 21:25
  Wyświetlono: 359, Lubi: 0    

Brama Krowia od strony Motławy

Brama Krowia. Widok od strony Motławy ze starego Krowiego Mostu przed przebiciem nowych przejść i neoromańską przebudową. W prześwicie bramy widoczna ulica Ogarna (Hundegasse). (Ok. 1890) [IDX:1181,1212]