Obraz pochodzi z 1929 r.  Dodano: 2018-02-06 11:42
  Wyświetlono: 201, Lubi: 0    

Zaułek przy bramie cmentarnej

Stara latarnia i warsztat szewski w zaułku przy bramie cmentarnej Kościoła Mariackiego. W głębi Miejska Kasa Oszczędności w kamieniczkach przy ulicy Piwnej (Jopengasse). (Fot. F. Müller, ok. 1929 ) [IDX:1486,1063]