Obraz pochodzi z 1900 r.  Dodano: 2018-02-06 11:42
  Wyświetlono: 339, Lubi: 0    

Ulica Mariacka

Na ulicy Mariackiej (Frauengasse). Przedproża i kamieniczki w różnych stylach (od gotyku po klasycyzm). W głębi Kościół Mariacki. (Ok. 1900) [IDX:1473,1237]