Obraz pochodzi z 1930 r.  Dodano: 2018-02-06 18:45
  Wyświetlono: 202, Lubi: 0    

Na ulicy Pańskiej

Policjant na ulicy Pańskiej (Junkergasse) przy skrzyżowaniu z ulicą Szeroką (Breitgasse). W głębi dom parafii św. Mikołaja (obecnie klasztor ojców dominikanów) i Hala Targowa. (Ok. 1930) [IDX:1743,1010]