Obraz pochodzi z 1929 r.  Dodano: 2018-02-06 18:50
  Wyświetlono: 189, Lubi: 0    

Zaułek przy kościele św. Jana

Kamieniczki przy transepcie kościoła św. Jana przy ulicy Straganiarskiej (Häkergasse) widoczne od strony zaułka przy kościele. Po prawej fragment transeptu. (Fot. F. Műller, ok. 1929) [IDX:1716,1291]