Obraz pochodzi z 1894 r.  Dodano: 2018-02-06 18:50
  Wyświetlono: 222, Lubi: 0    

Plac Dominikański

Plac Dominikański (Dominikanerplatz) po wyrównaniu terenu. Basztę Dominikańską rozebrano w 1897 r. W głębi, po lewej kościół św. Mikołaja a po prawej kamienice przy ulicy Pańskiej (Junkergasse). (Fot. E. Mertens, 1894) [IDX:1816,1073]