Obraz pochodzi z 1870 r.  Dodano: 2018-02-06 19:32
  Wyświetlono: 218, Lubi: 0    

Przedproże przy ulicy Korzennej

Uczniowie i czeladnicy przed przedprożem na ulicy Korzennej (Pfefferstadt). (Fot. A. Ballerstaedt, ok. 1870) [IDX:2035,831]