Obraz pochodzi z 1920 r.  Dodano: 2018-02-06 19:47
  Wyświetlono: 253, Lubi: 0    

Wielki Młyn

Wielki Młyn widoczny z wieży kościoła św. Katarzyny. Po prawej fragment Szkoły Zawodu i Rzemiosła, po lewej, w głębi, widoczny odcinek ulicy Na Piaskach (Halbengasse). (Ok. 1920) [IDX:1953,963]